K čemu jsou důležité standardy kvality aneb jak je začít mít rád
kurz pro všechny - vedoucí pracovníci, ředitelé, neformální pečovatelé, pracovníci v soc. službách i soc. pracovnice a pracovníci

K ČEMU JSOU DŮLEŽITÉ STANDARDY KVALITY ANEB JAK JE ZAČÍT MÍT RÁD (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • vedoucí pracovníky a ředitele
  • pracovníky v sociálních službách
  • neformální pečovatele

Číslo akreditace: A2020/0660-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

  • přehled standardů kvality a jejich provázanost, kdo a jak přispívá k jejich plnění, inspekce kvality
  • ochrana práv klientů a proč je důležité chránit práva a zájmy klientů služeb
  • profilace služby k veřejnosti, potřeby zájemců, dojednávání služby, smlouva a individuální plánování, zprostředkování návazných služeb
  • spokojenost klientů a efektivita služby, prostředí a podmínky, dokumentace a personální zajištění, nouzové a havarijní situace.

Kurz představí nejdůležitější standardy kvality sociálních služeb a jejich význam v kontextu aktuálního znění zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky. Účastníci se dozví jaké povinnosti má každá sociální služba v oblasti kvality, proč je důležité se těmito povinnostmi řídit, co je jejich obsahem a jak jsou vzájemně propojeny. Účastníci si díky řady příkladů odnesou konkrétní představu, jak se prakticky projevuje naplňování standardů kvality v běžném poskytování sociální služby. Kurz má své účastníky orientovat v problematice a motivovat je k dodržování zákonných povinností. Je určen jak novým pracovníkům, tak i pracovníkům stávajícím.

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.