Základy první pomoci pro sociální služby

kurz pro sociální a vedoucí pracovníky, ředitele organizací i pracovníky v sociálních službách

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY (8 HODIN, 1 DEN)

URČENO PRO:

  • pro sociální pracovníky
  • pracovníky v sociálních službách
  • ředitele a vedoucí pracovníky

Číslo akreditace: A2019/1441-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

  • zplnomocnění pro poskytnutí první pomoci
  • zážitkové metody a nácviky modelových situací
  • řešení urgentních stavů (dušení, krvácení, rány a popáleniny, bolest na hrudi, CMP, epilepsie, diabetická komplikace, anafylaktická reakce, spinální trauma, úraz hlavy, zásady 5T, hypoglykemie, a další)
  • podpora životních funkcí, řetězec přežití, pravidla bezpečnosti
  • výcvik kardiopulmonální resuscitace dle aktuálních trendů (s využitím KPR figuríny)
  • vybavení lékárničky, zdravotnický materiál, směrnice
  • zodpovězení otázek

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Vyberte si Váš termín a místo

Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.